AVAM GÜCÜ

 

VS

 

KARGA SPOR

 

AVAM GÜCÜVSKARGA SPOR
0GOL0
0SARI KART0
0KIRMIZI KART0
0PENALTI0
AVAM GÜCÜ
AVAM GÜCÜ
KARGA SPOR
KARGA SPOR