KARA MİZAH

 0

VS

 

SPARTAKİSTANBUL

 0

KARA MİZAHVSSPARTAKİSTANBUL
0GOL0
0SARI KART0
0KIRMIZI KART0
0PENALTI0
KARA MİZAH
KARA MİZAH
SPARTAKİSTANBUL
SPARTAKİSTANBUL